NAZAR

March 16, 2019  |  Nazar Belirtileri

Beğenilerek, kıskanılarak yada imrenilerek bakılan herşeye nazar değer. İnsana canlı yada cansız tüm varlıklara da nazar değer. Bir insana nazar değdiğinde ise hastalık yapar hatta öldürür. Nazar genellikle kadınlara ve çocuklara daha çok etki eder. Nazar batıl bir inanç olmadığı için nazara inanmak da günah yada din dışı değildir.

Peygamber Efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi. Bu kişi üç gün birşey yemez sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp bunun gibi hiç deve görmedim der ve sonrasında deve hemen yere düşer hastalanırdı.
Müşrikler, bu adamı bulup Peygamber Efendimizi nazarla öldürmesini istemişlerdi. Cenâb-ı Hak da Kalem Sûresi’nin “Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı” mealindeki 51. âyeti göndererek Sevgili Resulünü korumuştur. O bakımdan nazar öyle herkesin zannettiği gibi batıl bir inanç değildir. Hak ve gerçektir.

Üzerinde Nazar Olan Bir Kişi Nasıl Anlaşılır? Nazardan Korunmak İiçin Ne Yapılmalıdır ? İşte Üzerinde Nazar Olanların Nazar Belirtileri?
1- Karşı Konulamaz Rahatsız Edici Uyku İsteği Çöküntü Hali: Nazara maruz kalan kişilerde genellikle bir uyku isteği vardır. Uykularını alsalar dahi üzerlerinde ağırlık var hissi yaşarlar. Çünkü nazar tahribatı olan negatif bir enerji türüdür. Üzerinde nazar olan şahıs genellikle karşısında ki aurası zayıf kişilerde de ağırlık ile çöküntü hissini oluşturur. Karşısındaki kişi ne kadar heyecanlı bir konu anlatılırsa anlatsın esnemeye başlar. Telefonda dahi konuştuğu kişinin uykusunu getiren insanlar vardır. Bunlar yoğun nazara maruz kalan kişilerdir.

2. Çok Sayıda Eşyanın Kırılması yada Bozulması: Üzerinde nazar olan kişi negatif etki enerji tesirlerine maruz kaldığı için eşyası çok kısa sürede bozulmaktadır. Uzun yıllardır olan eşyalarının kırılıp bozulması bir yana yeni alınan ürünler dahi ciddi anlamda arızalanıp bozulabilmektedir. Bazı zamanlarda ise kişinin kullandığı saat yada mekanik eşyalar dahi ortada hiç bir sebep yok iken daha sık bozulmaktadırlar. Eski kuşaklar bunun için "nazar eli değdiği her şeyi bozar" ifadesini kullanmışlardır. Bu yargı çok doğru bir çıkarımdır.

3. Unutkanlık yada Dalgınlık Hali: Nazara maruz kalan kişiler daha önceden çok iyi bildiği bir şeyi hızlı bir biçimde unutmaktadırlar ve bu negatif enerjiden dolayı yaşam enerjilerini kaybettikleri için hayatlarında zorlanmaktadırlar. Ve bazen kişi kendi telefon numarasını dahi hatırlayamamaktadır. Nazar değen bu insanlarda çok iyi bildikleri konular hakkında dahi hızlı bir şekilde cevap verme yetenekleri ortadan kalkar yada net bildikleri şeyleri bile birbirine karıştırırlar. Bu da kişiyi hayatsal olarak zorlamakta ve anksiyete yaşamalarına sebep olmaktadır. Kişi bir anda dış alemin gerçekliğinden kopar ve iç alemine dalar. Birisi tarafından uyarıldığında ise hemen kendine gelir. Ancak kendisine az önce ne düşündüğüne dair soru sorulursa cevabı hiç bir şey olacaktır yada çok kısa süre aralıklarla aynı şeyi tekrar tekrar yaşayacaktır.

4- Takıntı haline getirilmiş davranış kalıpları ve sözcükler: Nazar belirtileri içerisinde en kolay farkedilen davranışlardan birtaneside kişinin aynı hareketleri sürekli tekrarlayıp durmasıdır. Son zamanlarda ortaya çıkmış bir el hareketi tespih, anahtarlık gibi eşyaları elden düşürmeme ve onlarla devamlı ritmik hareketler yapma, bir sözcüğe sürekli takılıp tekrarlama, bir şarkı nakaratını sürekli tekrarlayıp durma nazar belirtileri olarak kabul edilir. Nazar almış kişi bu hareketleri farkında olmadan yapmaktadır. Mesela, uygun olmayan bir ortamda diline doladığı şarkı sözlerini mırıldanır ve niçin böyle yaptığını kendisi de izah edemez.

5- Bıçak ve Kesici Aletlere Karşı Duyulan Yoğun Korku: Günlük hayatta insanlar bıçak, jilet gibi kesici aletlerden korkmamaktadır. Mutfakta ve normal işlerde kullandığımız bu araçlar nazara maruz kaldığımızda bize çok korkunç araçlarmış gibi gelir. Kesin aletlerden korkmanın yanısıra karanlıktan ve yanlızlaıktan da korkmak nazar belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kişiler bulundukları ortamda asla huzur bulamadıklarından şikayet ederler. Bu belirtileri saydıktan sonra nazardan nasıl korunacağınıza geçelim. Nazardan korunmak için en sağlıklı yol dua etmektir. Bunun yanında nazardan korunmak için kişinin pozitif enerjisinin ve aurasınında çok güçlü olması gerekmektedir. Bu durumda nazar gibi kötü enerjilerden de korunmuş oluruz. Buna rağmen kişilerde yoğun nazar belirtileri var ise nazar ve türevleri olan kötü enerjilerden bir uzmandan yardım alarak vücudundan ve mekanından bu enerjileri atması gerekir. Yani bioenerji ile arınma seansları nazar konusunda yüzde yüz etkilidir. Şunuda çok iyi bilmek gerekir ki, gerçek bioenerji hocası yada uzmanı tarafından bu seanslar gerçekleştirilir ki Türkiye'de de Bioenerji yapan kişilerin de az olduğu da ispatlanmıştır. Bu alanda çalışmalar yapan konusunda uzman Bioenerji Uzmanımız ile aşağıdaki iletişime geç linkinden ulaşabileceğiniz en güvenilir adreslerden biridir. Kendisi uzun yıllar bu konular üzerinde çalışmış olup yurtdışında eğitimler alarak bu bilgileri ülkesine kazandırmış bir uzmandır.

Nazar Nedir ?


Nazar değmesi, halk arasında genellikle çok beğenerek yada hayranlık içerisinde bir şeyi aşırı derecede beğenme sonucunda gözdeki fotoreseptörlerin kasılması ile çıkan zararlı ışınların bir nesneye değdiğinde kırılması, bir insana değdiğinde ise insan sağlığını bozarak hastalandırması şeklinde yorumlanır.

Nazar değmesi üç şekilde tesir edebilmektedir. Nazar sarsıcı, kırıcı yada yakıcı şekilde değmektedir. Nazar canlı yada cansız herşeye değebilir. Eğer nazar bir insana değmiş ise kişinin aurası zayıfladığı için hastalıklara sebep olabilir. Öyle yüksek düzeyde değen nazarlar vardır ki, hastalıklara vesile olarak sebep sonuç ilişkisinde kişiyi ölüme kadar dahi götürebilir.


Nazar Nedir Belirtileri ? Nazar Değmesi Nedir

Nazar değmesini çoğu zaman çevremizde bulunan insanların, nazarlarını kötü enerji olarak çektiğimizi düşünürüz. Nazar değmesi halinde genellikle kendimizi bütün gün halsiz ve yorgun hissederiz. Halk arasında nazar değmesi olarak bilinen kötü enerji, tesir ettiğinde, insanların nazardan yani kötü enerjiden etkilendiği ve oldukça kendilerini kötü hissettikleri bir gerçektir. O bakımdan nazar, tamamen nagatif enerji yoğunluğudur.

 


Nazar Belirtileri .com - Nazar Enerjisi

Nazar enerjisi, genellikle hayranlık ve birazda kıskançlık derecesi ile bir şeye çok imrenerek bakmak ile gözlerden çıkan ışınların meydana gelmesi nazar olarak bilinmektedir.

Nazar, daha çok neye beğenilerek bakılmış ise onun kırılması, bozulması ile nazar ışınlarının değmesi sonucunda olur. Bu gözden çıkan zararlı bakış, eğer bir insana değiyorsa insan sağlığının bozulmasına sebep olmaktadır. Nazar araştırmalara göre genellikle insanların öfkeli yada kıskançlık anlarında daha çok arttığı ve yıkım gücünün bu şekilde daha da fazla olduğu tespit edilmiştir.


Nazar Belirtileri .com - Biooenerji ve Nazar Arasındaki Bağ ?

Bioenerji, bir çok hastalıkların tedavi edilmesinde bugün artık modern tıbbında inkar edemeyeceği şekilde litarütürde yer almaktadır. Özellikle ABD başta olmak üzere İngiltere'de, İrlanda'da da, Çin'de, Japonya'da, Rusya'ya ,Almanya'da Azerbaycan'da, Arap ülkelerinde ve AB'de dahil bioenerjiden  oldukça  yaygın olarak faydalanılmaktadır. Dünya'da Tamamlayıcı Tıp olarak kabul edilen Bioenerji 1976 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiştir.

Herşey bir enerjiden ibaret olduğu için ve her insanın da bir enerjisi olduğu için vücudumuzdan da bir enerji yayıldığı milyonlarca dolarlık değere sahip kirlian fotoğrafçılığında da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. O yüzden gözden de, elektromanyetik, ultraviyole gibi ışınlarında çıkması da mümkündür.

Herkesin bir enerjisi olduğu için bir takım duygularla kıskançlık yada bir şeye imrenerek bakmak gibi duyulan olumsuz negatif duygularla bu enerji gözlerden de bir insana aktığında yada çarptığında yıkıcı bir etki bırakmaktadır.

Nazar Belirtileri .com - Halk Arasında Nazara Olan Bakış Nedir?

Tarih boyunca nazarı değen bazı insanların çok beğendikleri bir şeye bakışlarıyla zarar verdikleri görülmüştür. Çoğu zaman siz de kendi hayatınızda yada çevrenizdeki insanların hayatlarında bazı şeylerin ansızın çatladığına, kırıldığına şahitlik ettiğiniz olmuştur. Yada kendinize nazar değdiğinde birden bire rahatsızlandığınız, halsizleştiğiniz olmuştur.

İşte bu yaşanılan bir çok durumun  sebebinin, ilerlemekte olan bugün ki seviyesi ile tıbbi metotlarla bir açıklaması bulunmamaktadır. Fakat yapılan bilimsel araştırmalarda Nazar değmesinin insan vücudunda bulunan atomlarına tesir ettiğinin ve bu atomlarının bozulması sonucunda olduğunu ve nazarın bir biyolojik boyutununda olduğu ortaya çıkmıştır.

Bugun dünyanın hemen hemen her yerinde Nazar milyonlarca insan tarafından bilinmekte ve nazarın varlığına inanılmaktadır. Ve bu negatif yıkıcı enerjinin tesiri her ne kadar açıklanamasa da nazar, bugün Parapsikoloji araştırmacılarının inceleme alanına girmektedir. Özellikle halk arasında ve Anadolu kültüründe inanılarak yaygınlaşan nazar inancı ve bu inancın somut bir yansıması olarak nazarlıklarda günümüze kadar ulaşan bilindik en somut örneklerdendir.

Nazar Belirtileri

 

 

 

Nazar Nasıl Bozulur